20+ implementation of Microsoft EPM

FSTA-Holding

FSTA-Holding

OTP Bank

OTP Bank

MDEM

MDEM

Galnaftogaz

Galnaftogaz

ENRC

ENRC

Dtek

Dtek

Donbas Arena

Donbas Arena

CNGS Engineering

CNGS Engineering

2000+ Clients on Trainings

Prepared 12 PMP

 • Alexander Lyashch
 • ArtemPodobiedov
 • Igor Radchenko
 • Igor Zavedyuk
 • Iurii Bratko
 • Iurii Salata
 • Mariia Galiant
 • Oleg Gumeniuk
 • Pavel Pervykh
 • Sergey Shanin
 • Tatyana Ivanova
 • Yuriy Semeykin

Validate PMP certification at PMI